Stad gebruikt bemalingswater Komet-site voor besproeiing van planten

29 Juli 2020

Stad gebruikt bemalingswater Komet-site voor besproeiing van planten

In deze container langs de Auwegemvaart wordt het opgepompte water opgevangen. Foto v.l.n.r.: Marieke Spillebeen van Revive, schepen Greet Geypen, schepen Patrick Princen, schepen Marina De Bie en landbouwer Jordy Gotemans. © Stad Mechelen Revive en Stad Mechelen slaan de handen in elkaar om miljoenen liters water te recupereren en zo een antwoord te bieden aan de droogteproblematiek. De werken op de nieuwe Komet-woonsite zijn sinds begin dit jaar in volle gang. Het opgepompte water, afkomstig uit de bouwput van de werken op het terrein, wordt langs de site gebufferd in een watercontainer. Het water kan niet ter beschikking gesteld worden voor particulier gebruik, maar wordt wel gebruikt door Stad Mechelen voor voor de besproeiing van het openbaar groen. “De aandacht voor water zit verweven in heel wat plannen van de stad voor de volgende jaren: de ontharding van een aantal pleinen en straten, het vrijwaren en uitbreiden van natuur en groene plekken, de ontwikkeling van een toekomstbestendige visie rond regenwater en de uitrol van het hemelwaterplan. Het hergebruiken van regen- en bemalingswater is hier een onderdeel van”, vertelt Groen-schepen Patrick Princen, bevoegd voor openbare werken en natuur- en groenontwikkeling. “Bovendien hebben we het voorbije anderhalf jaar heel wat nieuwe bomen en planten gezet in Mechelen. Het zou zonde zijn als deze door de droogte kapot zouden gaan. Het bemalingswater van de werken op de Komet-site is er hoe dan ook, we kunnen dit dan ook best zoveel mogelijk hergebruiken." In samenwerking met bodemsaneringsdeskundige Witteveen & Bos, heeft Revive na verschillende staalnames beslist om het water niet particulier aan te bieden. De stalen hebben aangetoond dat de kwaliteit van het bemalingswater voldoende is voor besproeiing van planten en gewassen, maar controle op het gebruik blijft wel belangrijk: “Aangezien we werken op een verontreinigd terrein en we de kwaliteit niet continu kunnen garanderen, willen we het bemalingswater enkel ter beschikking stellen van de stad. Alleen zo zijn we zeker dat het water enkel wordt toegepast voor besproeiing van openbaar groen. Indien het water voor iedereen zou worden beschikbaar gemaakt, hebben we geen controle meer over de toepassing van het water, wat toch risico's met zich kan meebrengen”, legt Boudewijn De Coninck, bodemdeskundige van Revive, uit.Naast de afname door Stad Mechelen zal het verdere overtollige water afvloeien naar de Vaart en RWA-riolering, zodat het in oppervlaktewater terecht komt. Lozen in de gemengde riolering wordt absoluut vermeden. “Grondwater is een zeer belangrijk onderdeel van ons ecosysteem, maar het wordt tegelijk steeds schaarser. We moeten met z’n allen echt beginnen nadenken hoe we duurzamer met ons drink- en grondwater kunnen omspringen. Aangezien onze seizoenen ook almaar droger worden en we het grondwaterpeil in Vlaanderen steeds verder zien dalen, hebben we er op onze Komet-site alles aan gedaan om het water terug naar de natuur te brengen”, gaat De Coninck verder. “De Komet-site wordt een aanwinst voor de stad: een wijk voor de toekomst met kwalitatieve woningen en met veel aandacht voor duurzaamheid en ruimte voor groen. We zijn blij dat Revive niet alleen oog heeft voor de duurzaamheid van de woningen zelf, maar hier ook aandacht voor heeft tijdens het bouwproces", aldus schepen van stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en wonen Greet Geypen. Opnemen in vergunningen Schepen van duurzaamheid en klimaat en milieu Marina De Bie: “Bij elke aanvraag voor bronbemalingen wordt bekeken hoe de impact op de grondwatertafel zo klein mogelijk gehouden kan worden. Herinfiltratie heeft daarbij steeds de voorkeur, maar is in een stedelijke context of om bouwtechnische redenen niet altijd mogelijk. Voor nieuwe vergunningen willen we dan ook een stap verder gaan om infiltratie of lokale buffering vaker mogelijk te maken en om hergebruik van het bemalingswater toe te passen wanneer dit niet kan. Het is dan ook een goede zaak dat Revive, maar ook andere aannemers en ontwikkelaars in de stad, het engagement mee opnemen en nu al bijkomende maatregelen nemen.”De watercontainer staat nog zeker tot november op de werfzone aan de Auwegemvaart. Landbouwer Jordy Gotemans haalt er in opdracht van de stad om de twee dagen zo’n 30 m³ of 30.000 liter water uit voor de besproeiing van het openbaar groen. Dit gebeurt voornamelijk ’s avonds omdat het begieten van de bomen en planten in de late uren gebeurt. Het afnemen van water uit de container kan enige lawaaihinder met zich meebrengen, maar dit wordt beperkt tot een minimum.