Beiaard in Museum Hof van Busleyden gerenoveerd en ingehuldigd

27 April 2022

Beiaard in Museum Hof van Busleyden gerenoveerd en ingehuldigd

Vanavond wordt de gerenoveerde beiaard in de toren van Museum Hof van Busleyden met een concert ingehuldigd. Toeschouwers zijn van harte welkom om 19 uur in de tuin van het Hof van Busleyden, via de Sint-Jansstraat.

De beiaard in de toren van het Hof van Busleyden werd in 1953 door de stad Mechelen aan de Beiaardschool geschonken als oefen- en lesinstrument. De initiatiefnemers voor dit project waren toenmalig directeur Staf Nees en burgemeester Antoon Spinnoy, die toen ook voorzitter van de raad van bestuur van de beiaardschool was. De beiaard werd gegoten in de klokkengieterij van Marcel Michiels Jr. in Doornik. Michiels had trouwens familie wonen aan de Korenmarkt in Mechelen. Het was zijn grootvader Edward Michiels, die er rond 1860 de torenuurwerkmakerij had opgericht.

“Deze beiaard hoog in de toren van het Hof van Busleyden biedt al bijna 70 jaar lang speelkansen aan talloze leerlingen van onze befaamde Beiaardschool. Ze deed bijvoorbeeld ook dienst in het kader van het Festival van Vlaanderen en bij andere feestelijke gelegenheden”, zegt schepen voor cultuur Björn Siffer. ”25 jaar geleden werd ze al eens grondig gereviseerd. En vandaag mogen we ze opnieuw inhuldigen na een grondige renovatie, waardoor een derde beiaard in onze stad nu ook helemaal voldoet aan de hedendaagse kwaliteitsnormen.”

Mechelen beiaardstad

Dat een museum een beiaard huisvest is vrij uniek. In Mechelen is hij er meer dan elders op zijn plaats. De beiaard is in de Lage Landen ontstaan in de Bourgondisch-Habsburgse tijd, in die periode die in Museum Hof van Busleyden in de focus staat. Bovendien werden tussen 1500 en 1600 bijna alle toenmalige beiaarden door Mechelse gieters vervaardigd uit de families Waghevens en Van den Ghein.

Sindsdien werd de beiaard er intensief gebruikt door studenten en leraars van de beiaardschool. Er werden zelfs regelmatig concerten georganiseerd. Dit gebeurde de laatste jaren wat minder, daar het instrument ondertussen aan slijtage onderhevig was en ook niet meer, wat de inrichting betrof, beantwoordde aan de huidige kwaliteitsnormen.

De viering van 100 jaar beiaardschool was dan ook het uitgelezen moment om een renovatie te plannen. Dankzij financiële hulp van Stad Mechelen, de vzw Toren & Beiaard en de Lions kon de vzw Koninklijke Beiaardschool, eigenaar van het instrument, de werken toevertrouwen aan de klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts uit Asten in Nederland. Dit bedrijf realiseerde in 1981 ook de nieuwe beiaard van Sint-Rombouts en in 2016 de kamerbeiaard in de Sinte-Mettetuin.

“Aan de klokken van Michiels werd niet geraakt. Het klavier en de klokkenstoel kregen een opfrisbeurt. De klepels en de transmissie (bedrading en tuimelassen) werden allemaal vernieuwd. Dankzij deze ingrepen klinkt de beiaard mooier en zingt hij meer dan vroeger. Aansluitend werden de openingen in de klokkenkamer voorzien van luiken die tijdens oefen- of lesmomenten gesloten kunnen worden om zo overlast voor de naaste omgeving te vermijden”, zegt Koen Cosaert, directeur van de Koninklijke Beiaardschool.

Schepen Björn Siffer: “Wegens de werken aan het Hof van Busleyden blijven de concerten op de gerenoveerde beiaard dit jaar beperkt tot het inhuldigingsconcert. Maar volgend jaar in mei plannen we wel een concertreeks, voorafgaand aan de zomerconcerten vanuit de Sint-Romboutstoren. Verder zullen studenten en leraren van de beiaardschool hier komen spelen op uitnodiging van het Museum.”

Het inhuldigingsconcert wordt gespeeld door directeur Koen Cosaert en stadsbeiaardier Eddy Mariën. Het programma vangt aan met muziek van Philippus de Monte en Adriaan Willaert, componisten uit de tijd van Hieronymus Van Busleyden.