Begrotingsoefening beschermt het Mechels kunst- en cultuurlandschap

12 December 2022

Begrotingsoefening beschermt het Mechels kunst- en cultuurlandschap

Ook voor het cultuurbeleid heeft Stad Mechelen haar begrotingswerk klaar. Met een zorgvuldige evenwichtsoefening wordt ingezet op het behoud van bestaande toelagen, duurzame energiemaatregelen, de uitbreiding van de UiTPAS en verdere vernieuwing van het Museum Hof van Busleyden.

Alle toelagen blijven intact  

Op het vlak van samenwerking tussen kunstenorganisaties, cultuurhuizen en sociale partners is Mechelen toonaangevend in Vlaanderen. Ondanks de maatschappelijke uitdagingen blijft Mechelen groeien als cultuurstad. “De samenhang en de onmiskenbare groei van ons cultuurlandschap moeten we behouden. Daarom hebben we nadrukkelijk gekozen om geen enkele subsidie voor onze kunstenorganisaties, socio-culturele verenigingen, onze hafabra’s, koren en vrijetijdstoneelverenigingen te schrappen. We beschermen de cultuursector.”, stelt schepen Siffer.  

Noodfonds voor duurzame investeringen in verenigingen  

In 2023 zal voor de cultuur-, jeugd- en sportverenigingen 150.000 euro beschikbaar gesteld worden via een noodfonds voor duurzame investeringen. Het betreft een éénmalige financiële boost waar zowel kleine als grote organisaties en verenigingen aanspraak op kunnen maken. Ook vanuit het cultuurbeleid wordt er zo ingezet op duurzaamheid door optimalisatie van gebouwen en energiezuinige maatregelen. Een duidelijke maatregel om verenigingen ook structureel te helpen met het verlagen van hun uitgaven. Alle partners kunnen een dossier indienen, waarna een jury van experten uit de betrokken stadsdiensten de aanvragen zullen beoordelen.  

UiTPAS krijgt extra injectie

Vanaf 2023 zal de stad structureel meer middelen vrijmaken om het succes van de UiTPAS nog verder uit te breiden. We verlagen de drempel voor organisaties om met het kansentarief te werken. “Tot nu werd 95.000 euro voorzien. Voor 2023 voorzien we 150.000 euro extra en de jaren nadien 100.000 extra. Meer dan een verdubbeling van het budget dus om het vrijetijdsaanbod nog toegankelijker te maken voor de Mechelaar. Maar het is ook een incentive voor verenigingen om zich aan te sluiten bij de werking”, vertelt de schepen.

Museum Hof van Busleyden herschikt maar blijft toptentoonstellingen programmeren  

De hoge kosten voor energie, bouwmaterialen en de indexatie van de lonen heeft, zoals voor de gehele stadsorganisatie, een impact op de beschikbare budgetten van het museum. Enkele vacatures worden geschrapt en twee tijdelijke contracten worden niet verlengd, maar er vallen geen naakte ontslagen. Vanaf 2024 zullen er verdere maatregelen doorgevoerd worden, zoals een extra sluitingsdag op dinsdag en het schrappen van de maandelijkse avondopening. Daarbij zal de basisprijs voor een ticket geïndexeerd worden van € 12 naar € 14. De kansentarieven blijven uiteraard van toepassing.  

De geplande investeringen in de heraanleg van de historische museumtuinen met een gloednieuwe educatieve ruimte en de toegankelijkheid van de beiaardtoren worden verdergezet. Intussen wordt ook volop gewerkt aan de renovatie van de daken en ramen van het museum en aan de totaalrenovatie van het historische hoekhuis Het Schipken. Daar komt ook in 2024 een museumbar met een groot terras in de nieuwe groene museumtuinen.  

“Begin 2024 mag je je verwachten aan een grootse opening van de vaste opstelling, een toptentoonstelling, de tuinen, de beiaardtoren en de museumbar. Ook in de volgende jaren brengen we jaarlijks een toptentoonstelling met focus op de hoogdagen van Mechelen in de Bourgondische Renaissance”, besluit Björn Siffer.