Alweer 70 bomen erbij in Mechelen

11 Februari 2011

Na de 94 bomen op de vesten vorige week, wordt deze week gestart met de aanplanting van bomen op Industrie-Noord. Aan de Zandvoorstraat en Vrouwvliet Industrie plant Stad Mechelen in totaal 70 lindes. Schepen van leefmilieu & wijk- en dorpszaken Marina De Bie en Schepen van Openbare Werken Greet Geypen benadrukken hun ambitieus bomenbeleid. Schepen Greet Geypen:".

Het is ondertussen wel bekend dat we in Mechelen stevig investeren in extra bomen. In het centrum en de wijken trachten we elke vernieuwing aan te grijpen om ook te vergroenen. Deze plek bood weer een opportuniteit die we niet konden laten liggen. Er was wat overleg voor nodig met Water-en Zeekanalen en de Vlaamse Milieumaatschappij, maar kijk: het heeft geloond. 70 extra bomen is niet niksEen investering van alweer €288.000. De aanplanting, 3 jaar onderhoud, alles inbegrepen."

Aan de Zandvoorstraat komen 5 lindes. Aan de Vrouwvliet nog een 25-tal. De overige 40 worden aangeplant naast De Dijle, bij de site van Aquafin.

Schepen Marina De Bie:"In de berm tussen het fietspad en het zuiveringsstation van Aquafin was er nog plaats voor aanplanting. Daar creëren we nu een mooie rij bomen. De Battelaars en andere Mechelse wandelaars en fietsers zullen er niet rouwig om zijn. Het is visueel een verbetering en tegelijkertijd ook alweer een belangrijke versterking van de biodiversiteit in en om onze stad. De vergroening van Mechelen gaat met rasse schreden vooruit en daar zijn we trots op."

Schepenen Geypen en De Bie spreken hun plannen nog eens nadrukkelijk uit:"We moeten een ambitieus beleid voeren. In de context van een groeiende stad telt immers elke boom. En we hebben een objectief. Binnen de twee jaren 1000 extra bomen in Mechelen. Als we zo doorgaan zullen het er meer zijn."