Allereerste burgerpanel Mechelen succesvol afgerond

24 Juni 2022

Allereerste burgerpanel Mechelen succesvol afgerond

"Een ongelooflijk boeiende ervaring die heel leerrijk was, ook voor andere participatietrajecten van de stad.”

27 Mechelaars bogen zich over de vraag ‘Hoe maken we van Mechelen een goede mix tussen een bruisende stad en een stad met voldoende stilte en rustplekken?’. Deze Mechelaars werden geselecteerd na een loting van 5000 Mechelaars. Ze zaten drie halve dagen samen en dienden als resultaat 84 concrete aanbevelingen in bij de stad. Het afgelopen jaar ging de administratie daarmee aan de slag. Gisterenavond presenteerde de stad de eerste reacties en acties op de aanbevelingen van het burgerpanel.

Eind 2019 kregen 5000 Mechelaars uit een representatieve steekproef een brief in de bus met de vraag of ze wilden deelnemen aan een burgerpanel. Daarvan stelden 447 enthousiaste Mechelaars zich kandidaat. Met een computerprogramma werden hier 50 mensen uit geloot, op basis van vijf criteria: geslacht, leeftijd, opleiding, herkomst en wijk. Door corona werd het burgerpanel enkele keren uitgesteld. Uiteindelijk namen 27 geëngageerde Mechelaars deel aan het volledige programma van het burgerpanel dat – ook door corona – niet fysiek, maar digitaal doorging. Om dit hele proces in goede banen te leiden, werd een kerngroep samengesteld van experten, commissieraadvoorzitters en de gemeenteraadvoorzitter. Het burgerpanel was een pilootproject en kon rekenen op steun vanuit Vlaanderen.

Schepen van participatie Rina Rabau Nkandu: “Corona gooide roet in het eten, maar het allereerste burgerpanel in Mechelen was zeker een succes te noemen. We experimenteerden met een systeem van loting, met online dialoogsessies en het betrekken van de Mechelaar bij een complexe beleidsvraag. Een ongelooflijk boeiende ervaring die heel leerrijk was ook voor andere participatietrajecten van de stad.”

Tijdens drie halve dagen boog het burgerpanel zich over de vraag ‘Hoe zorgen we in Mechelen voor een goede mix tussen een bruisende stad en een stad met voldoende stilte en rustplekken?’. De eerste twee dagen kreeg het panel uitgebreide uitleg en inzichten door experten. Op de derde dag werd deze nieuwe kennis ingezet om te werken rond 100 concrete aanbevelingen. Nadien volgde een digitale stemming per aanbeveling. Elke aanbeveling waar een 2/3e meerderheid gestemd werd, werd ingediend als formele aanbeveling bij Stad Mechelen.

De aanbevelingen gingen uiteindelijke heel breed. Zowel over het bevorderen van ontmoeting met aandacht voor diversiteit, over het versterken van verenigingen en buurtwerkingen, over communicatie over activiteiten en evenementen en over het creëren van ontmoetingsplekken met voldoende groen en water.

Ondertussen heeft de stad antwoord gegeven op de aanbevelingen. De conclusies werden meegedeeld aan het burgerpanel en de kerngroep op 23 juni. Een heleboel van hun aanbevelingen werden eerder al opgenomen in lopende acties en evenementen zoals het programma van Zinderende Stilte en de aanleg van de Stiltetuin aan Tivoli.

Een greep uit de reacties:

  • We maken organisatoren van buurtactiviteiten bewust van de drempels om eraan deel te nemen. Hiermee bevorderen we de toegankelijkheid van die activiteiten.
  • We verbinden verschillende wijkinitiatieven met elkaar.
  • Positieve buurtinitiatieven maken we zichtbaar via de stadskanalen.
  • We gaan bekijken per sector van verenigingen hoe we het lidmaatschap van Mechelaars kunnen versterken. En hoe we kunnen zorgen dat alle Mechelaars hun weg vinden naar de verschillende verenigingen.
  • We zorgen overal in Mechelen voor meer ontmoetingsplekken en creëren tal van nieuwe buurtparken. Op deze plekken moeten zeker ook evenementen kunnen doorgaan, maar telkens met in het achterhoofd de draagkracht van de plek en de buurt. Een aantal plekken richten we specifiek in als stilteplek.
  • De Stad en Mechelen Feest vzw werken een beleid uit om buurten te ondersteunen in het organiseren van kleinschalige evenementen.
  • We bekijken of we de programmatie van het Cultuurcentrum en Mechelen Feest vzw kunnen organiseren op kleine, minder gekende plekken in Mechelen.
  • We bekijken op welke plekken er nog extra zitbanken of picknickbanken mogelijk en wenselijk zijn.
  • We moedigen Mechelaars aan hun straat te vergroenen en meer natuur te creëren via geveltuintjes, Boom zoekt Grond en Maai Mei Niet. Op onze eigen gebouwen passen we dit waar mogelijk toe.
  • We bekijken hoe we luwteplekken en trage wegen op één kaart kunnen samenbrengen.

Het allereerste burgerpanel was een proeftuin om te onderzoeken op welke manier de lokale democratie kan versterkt worden met nieuwe vormen van participatie. Ook gemeenteraadsvoorzitter Maxine Willemsen beschouwt het gelopen traject als een succes: “De gemeenteraad is voor vele Mechelaars onbekend terrein, maar nieuwe vormen van participatie kunnen de kloof wel kleiner maken. Het is voor ons als beleidsmakers een opdracht om iedereen te bereiken en te betrekken. Het burgerpanel heeft getoond dat je met een kleinere, maar heel diverse groep van Mechelaars tot zeer zinvolle resultaten kan komen.”

Meer info: https://www.mechelen.be/burgerpanel-heeft-84-aanbevelingen-rond-evenementen-rust-en-stilteplekken-in-de-stad.