Afvalvermindering: bekijk het door een roze zak

09 Augustus 2018

Afvalvermindering: bekijk het door een roze zak

Afval bestaat niet, althans dat zou toch de ambitie moeten zijn. Daarom moet de hoeveelheid restafval naar beneden. Niet alleen door minder afval te produceren, maar ook door te hergebruiken wat hergebruikt kan worden. Met de (ophaling van de) roze zak en proefprojecten rond GFT en BEST, kan de restfractie verder omlaag.  

De hoeveelheid restafval moet omlaag, daar heeft iedereen baat bij: alles wat in het restafval terechtkomt is 'voorgoed verloren' en daarmee een grote verspilling van energie en grondstoffen. Bovendien betekent een minder volle restafvalzak ook een lagere afvalfactuur.

In onze regio waren we al voorloper met het apart inzamelen van gemengde plastics op de containerparken. Na een proefproject in Bonheiden was Mechelen de eerste om dit ook effectief deur aan deur op te halen. Met deze extra dienstverlening moeten mensen niet meer naar het containerpark en wordt het gebruik van de roze zak sterk gepromoot. Vorig jaar werden in Mechelen ruim 10 kg plastics per inwoner opgehaald (stijging van 0,6 kg het afgelopen jaar). Dat is een stuk hoger dan het gemiddelde van 8,5 kg per inwoner in het werkingsgebied van IVAREM. Bovendien blijft zowel de hoeveelheid restafval als de totale hoeveelheid opgehaald afval bij de Mechelaars stelselmatig dalen.

Wat opgehaald wordt, wordt verwerkt door ECO-oh! en opnieuw gebruikt voor de aanmaak van allerhande zitbanken, materialen voor verkeerssignalisatie (paaltjes, geleidingselementen e.d.) of profielen als constructiemateriaal (zie www.eco-oh.com). Met het gebruik van de roze zak brengt de Mechelaar niet alleen zijn hoeveelheid restafval omlaag, maar zorgt er ook voor dat het plastiek zo een tweede leven kan krijgen.

 

Andere fracties

Een probleem binnen stedelijke context is de fractie GFT: veel mensen hebben geen of weinig buitenruimte en kunnen daardoor niet of moeilijk composteren. Buurtcomposteren is in dat geval een optie, maar is enkel mogelijk wanneer buurtbewoners mee verantwoordelijkheid hiervoor dragen: in het kader van het subsidiereglement 'klimaatneutrale buurten en initiatieven' werd in mei 2016 een project opgestart aan de Guido Gezellelaan. De betrokken buurtbewoners leerden hoe ze het best kunnen composteren en alleen zij hebben toegang tot de compostvaten. Op die manier is elke gebruiker ook mee verantwoordelijk voor het goed functioneren van composteerplaats.

Een gelijkaardig of ander project aanvragen, waarmee u met uw buurt mee wil helpen om de klimaatdoelstellingen te halen, kan trouwens nog altijd 2x per jaar bij de stad. Kijk op de website van Mechelen Klimaatneutraal hoe en onder welke voorwaarden dit kan.

Het ophalen van GFT is uiteraard ook een oplossing voor mensen die niet thuis kunnen composteren. Belangrijk is dan wel dat dit frequent genoeg gebeurt (om te vermijden dat er geurhinder ontstaat) en dat de zakken niet gaan lekken en zo. Daarom was het belangrijk dit eerst als proefproject uit te voeren. Ondertussen loopt dit proefproject ruim een jaar in een deel van het centrum. We laten dit lopen tot het eind van dit jaar, zodat de evaluatie, verderzetting en eventuele uitbreiding door de nieuwe coalitie beslist kan worden. (zie ook de website van stad Mechelen).

Ook rond het ophalen van herbruikbare spullen werd een proefproject opgestart. Met de zogenaamde "BEST-zak" konden boeken, elektronische apparaten, speelgoed en textiel opgehaald worden om deze nadien te verkopen in de Kringwinkels. Door stopzetting van de steun van Recupel staat dit project momenteel on hold, maar er wordt gewerkt aan een alternatieve ophaling om dit waardevolle initiatief toch voort te kunnen zetten. (zie www.bestzak.be)

 

Zwerfvuil

Naast het vuil dat correct buiten gezet of afgeleverd wordt bij het containerpark, blijft zwerfvuil helaas nog een probleem. Niet alleen het doelbewuste sluikstorten, maar zeker ook de vele achteloos achtergelaten blikjes, flesjes, peuken en kauwgom zijn een probleem.

In kader van stad om te zoenen proberen we de laatste 2 op een ludieke manier aan te pakken: een bord waar kauwgom op geplakt kon worden en een stem-vuilbakje voor de sigarettenpeuken. Opgelost is het probleem niet, maar het helpt wel om een specifieke locatie kauwgom- en/of peukvrij te houden.

Voor flessen en blikjes zijn andere maatregelen noodzakelijk. Het proper houden van de stad kost handen vol geld, het betrappen van iemand die een blikje of flesje ergens op de grond gooit is natuurlijk niet zo evident. Daarom ben ik zeer tevreden dat ook onze stad zich heeft aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Ondanks het feit dat het overgrote deel van de bevolking voorstander is van een statiegeldsysteem voor blikjes en flessen, is dit momenteel helaas niet door de regering goedgekeurd. We blijven voorstander van dit systeem en ik wil me daar als schepen ook voor blijven inspannen.