Adegemstraat wordt veiliger en aangenamer

08 Juli 2020

Adegemstraat wordt veiliger en aangenamer

Bewoners denken mee na over ontwerp Nu het voortraject voor de naburige Onze-Lieve-Vrouwestraat afgerond is en de uitgebreide autoluwe zone werd ingevoerd, wordt het volgende project voor de binnenstad al voorbereid: de heraanleg van de Adegemstraat. Maandagavond konden de bewoners van de straat kennismaken met het voorontwerp. Hoewel de coronacrisis her en der voor vertragingen heeft gezorgd, blijft Stad Mechelen werken aan de hernieuwing van het openbaar domein. De Adegemstraat kan al een tijdje een upgrade gebruiken. Om deze werkzaamheden goed te kunnen afstemmen op de werken van de Onze-Lieve-Vrouwestraat, is het belangrijk dat ook dit proces goed vooruit blijft gaan. Infovergadering “De plannen werden maandag toegelicht en enthousiast onthaald op een bewonersvergadering. De lat voor de heraanleg ligt hoog. Deze werken zijn dan ook bepalend voor de uitstraling van Mechelen. De nieuwe Onze-Lieve-Vrouwestraat en Adegemstraat zullen samen het sluitstuk vormen van de vernieuwing van de historische binnenstad", zegt burgemeester Vandersmissen.Schepen van openbare werken, communicatie en participatie Patrick Princen vult aan: “Het is belangrijk om bewoners te blijven betrekken bij onze plannen, ook wanneer dat minder evident is. De voorbije maanden hebben we dit bijvoorbeeld via webinars gedaan. Nu we weer wat meer ons kot uit mogen komen, kozen we voor een fysieke infovergadering in de Stadsschouwburg om zo voldoende afstand tussen de aanwezigen te kunnen bewaren. Bovendien kunnen alle geïnteresseerden de opname van de infoavond de volgende dagen en weken nog herbekijken via de website.” Voorontwerp Bij het voorontwerp worden de algemene ambities van het stadsbestuur doorgetrokken: de focus ligt op het veiliger en comfortabeler maken van de straat voor actieve weggebruikers. Waar mogelijk worden ook extra groenstroken toegevoegd.“We kiezen voor het profiel zoals in de Stassart- en Hoogstraat waarbij fietsers in de tegenrichting een afzonderlijk verhoogd fietspad krijgen. Met de heraanleg van straten kijken we steeds waar de mogelijkheid voor verbetering fietsers ligt, dit doen we dus bij de Adegemstraat ook”, vertelt schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke.Als materiaal wordt overal voor gezaagde kasseien gekozen. Voor het voet- en fietspad worden deze gecementeerd om het comfort te verhogen, voor de rijbaan zelf wordt voor een lossere voegvulling gekozen omdat deze de verkeersbelasting beter weerstaat. Het is de bedoeling het kruispunt met de Keerbergstraat verhoogd aan te leggen en met een ander kleuraccent, onder ander om snelheidsverlagend te werken. In deze zone wordt bovendien een brede belevingsstrook voorzien met groenvakken, zitelementen en fietsenstallingen.Het uiteindelijke ontwerp moet extra kansen bieden voor vergroening en waterinfiltratie. Zo zullen tegeltuinen extra gepromoot worden (standaardmodules worden in het ontwerp verwerkt) en zullen de plantvakken zoals in de Onze-Lieve-Vrouwestraat verlaagd worden aangelegd. De afwatering naar de regenwaterriolering wordt afgestemd op deze keuze.De ontwerpers van OKRA Landschapsarchitecten gaan vanaf vandaag aan de slag om de verschillende adviezen en bemerkingen in het definitief ontwerp te verwerken. De totale kostprijs voor de heraanleg van de Adegemstraat wordt geraamd op 2,2 miljoen euro. De start van de heraanleg wordt afgestemd op de werkzaamheden in de Onze-Lieve-Vrouwestraat en is voorzien voor eind 2021. https://www.mechelen.be/adegemstraat