Actieplan Levendig Mechelen

Actieplan Levendig Mechelen

Mechelen is aantrekkelijk en bruisend. Onze stad is levendig en leefbaar. Het horeca- en evenementenaanbod is daarbij een belangrijke factor.


Sinds 2014 heeft de Stad Mechelen in de schoot van Mechelen Feest een Evenementenloket. Vanuit het Evenementenloket zijn er heel wat weerkerende acties. Denk aan de globale vergunning voor zomer en winter, het evenementenrapport, de jaarlijkse dag voor organisatoren met vorming en de evenementenprijzen om goede praktijken te vieren. Jaarlijks worden er nieuwe acties opgezet met een dubbele doelstelling: Mechelen meer laten bruisen met steevast ook veel aandacht voor de leefbaarheid van inwoners, handel en horeca.


Dat jaarlijks weerkerend actieplan vanuit Mechelen Feest krijgt deze keer een extra dimensie. Het is een XL-versie geworden: niet alleen over de organisatie van evenementen, maar ook inzake horeca en het nachtleven in onze stad. Dit gebeurt op suggestie van enkele horecaondernemers zelf en aangevuurd door Generatie2800, de jonge mandatarissen van de stadslijst Vld-Groen-M+. De acties die nu zijn uitgewerkt, zijn het resultaat van intensief overleg en een constructieve samenwerking. Vanuit ondernemers, vrijwilligers, het stadsbestuur en Mechelen Feest gebeurt al heel wat. Maar het werk is nooit af. Samen zijn we tot nog meer in staat. Het stadsbestuur, Mechelen Feest en Horeca Mechelen bundelen daarom de krachten voor een levendig Mechelen.


De volgende 15 acties zullen de komende tijd worden uitgerold:

1. We stroomlijnen het overleg tussen het stadsbestuur, horeca en Mechelen Feest. Alles rond evenementen wordt er een weerkerend punt op de MOB (Mechels Ondernemersplatform Binnenstad), zodat we de afstemming en samenwerking nog verbeteren. Voor het MOB zullen meer horecaondernemers worden uitgenodigd in functie van meer afstemming en samenwerking.


2. Bepaalde buurten in onze stad zijn extra levendig. Dat willen we zo houden, tonen en zelfs ook uitdragen. De stationsomgeving, Grote Markt en omgeving, het Douaneplein en de Vismarkt zijn bijvoorbeeld zo’n plekken. Dat maken we ook kenbaar richting bewoners en bezoekers. Het is de ambitie van het stadsbestuur om ook in de omgeving van hogeschool Thomas More opnieuw meer beleving te hebben. Het project van de Nieuwe Vesten biedt daar ook kansen toe.


3. Het Mechelse stadsbestuur staat open voor een multifunctionele nachtlocatie op een juiste, goed gekozen locatie in onze stad. Het stadsbestuur zal dit uiteraard niet zelf inrichten, maar is bereid met investeerders en partners in gesprek te gaan om dit mogelijk te maken.


4. Het horecateam van de Mechelse politie gaat nog meer on tour. Voortaan zal er elk weekend een team op pad zijn. Dit werk op het terrein gebeurt door de politie in burger, maar zij zullen zich vaker kenbaar maken bij de horecazaken en hun personeel. Politie is er immers niet alleen in geval van problemen. Na grote evenementen in de binnenstad is er vaak een grote toeloop in de plaatselijke horeca. Op vraag van de horeca zal politie op zulke momenten extra aanwezig zijn op drukste horecaplekken.


5. Bij problemen van overlast bij horecazaken wordt voortaan systematisch eerst met een duidelijke waarschuwing gewerkt. Uit het overleg is duidelijk gebleken: dialoog en samenwerking is hoe alle partners het liefst werken aan een bruisende en leefbare stad.


6. Het horecareglement zal in overleg met de sector herwerkt worden. Binnen dit proces zal er aandacht worden besteed aan het faciliteren van 'nightlife-zaken' in Mechelen. Deze update zorgt voor een duidelijk kader voor het spelen van versterkte muziek binnen in horeca- en dansgelegenheden, zowel in functie van levendigheid als leefbaarheid.


7. In het kader van het muziekactieplan zal Mechelen Feest ook acties ondernemen om live optredens in clubs en cafés te stimuleren.


8. Mechelen Feest en Horeca Mechelen zetten samen initiatieven op om bezoekers van evenementen te verleiden voor een nog bezoekje achteraf aan de horeca. Bijvoorbeeld na Parkpop, dat mede daarom ook tijdig stopt.


9. Voor organisatoren die regelmatig evenementen organiseren, wordt de aanvraag bij het Evenementenloket eenvoudiger. Standaardinformatie wordt voortaan bijgehouden en moet dus niet telkens ingegeven worden. Er komt ook een mogelijkheid om meerdere evenementen in één keer aan te vragen. Bijvoorbeeld voor een weerkerend buurtinitiatief of een reeks caféconcerten betekent dit een vereenvoudiging.


10. De doorlooptijd voor een aanvraag bij het Evenementenloket wordt verfijnd. Momenteel geldt algemeen een doorlooptijd van 6 weken. Voor kleine evenementen is dat te lang en zullen we die termijn dus verkorten. Grootschalige evenementen zullen hun aanvraag dan weer vroeger moeten indienen, zodat stadsdiensten, politie, buurtbewoners, handel en horeca tijdig op de hoogte en betrokken zijn.


11. Organisatoren en horecazaken die muziekevenementen organiseren kunnen voortaan één globale aanvraag indienen bij het Evenementenloket voor 12 muziekmomenten per jaar. Tot nu moest er een aanvraag ingediend worden per muziekmoment. De concrete momenten zullen ze enkel nog moeten melden. Plekken die meer muziekmomenten nastreven, zullen begeleid worden in het aanvragen van een omgevingsvergunning.


12. Buurtinitiatieven zullen voortaan hun evenement en de mogelijke subsidie (BuurtEngagementsNetwerk of kortweg BEN) in één keer kunnen aanvragen. Tijdens Mechelen Houdt Je Warm en in het kader van Construct Europe verdubbelt Mechelen Feest het subsidiebedrag om ook buurtinitiatieven bij deze programma’s te betrekken.


13. We nemen extra initiatieven om evenementen toegankelijk te maken, naar het voorbeeld van de recente acties door onze horeca. Organisatoren krijgen een checklist met suggesties aangereikt. Bij de uitleendienst worden materiaal aangekocht die daarbij kunnen helpen.


14. Pop-up initiatieven zijn een meerwaarde voor het (nacht)leven in onze stad. We mikken vooral op lokale initiatieven en vermijden oneerlijke concurrentie met structurele initiatieven, bijvoorbeeld door telkens te opteren voor eerder beperkte looptijden.


15. Voor de organisatie van nieuwe en/of grootschalige evenementen is er sinds kort de maandelijkse Evenementencommissie. Organisatoren kunnen er hun evenement voorstellen bij het beleid en de stadsdiensten om zo tot een gedragen voorstel te komen, dat zo meer kans maakt om groen licht te krijgen. Om nieuwe organisatoren te helpen het opzetten van evenementen in de openbare ruimte komen er infofiches per locatie.


Naar aanleiding van al deze acties spreekt Horeca Mechelen en de ondertekende horecazaken ook de ambitie uit om mee bij te dragen aan de levendigheid van Mechelen. Deze acties helpen horecazaken om wat langer open te zijn, zodat ook de Mechelse nacht leeft en bruist.