Acht innovatieve projecten krijgen professionele ondersteuning vanuit de Circulaire hub regio Mechelen

17 Maart 2023

Acht innovatieve projecten krijgen professionele ondersteuning vanuit de Circulaire hub regio Mechelen

“Circulaire economie is de economie van de toekomst en dan is het een groot voordeel om een voortrekker te zijn. Een nieuwe markt aanboren of op een nieuwe manier een businessmodel uitwerken is echter niet gemakkelijk, waarvoor wat extra steun vanuit de stad een doorslaggevende factor kan zijn", aldus schepen voor klimaat en milieu Patrick Princen.

Net zoals vorig jaar konden ondernemingen en organisaties die willen bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie, zich inschrijven voor de oproep ‘Sluit de Cirkel’. Voor acht van de ingediende ideeën werd er inmiddels een gepaste intensieve begeleiding uitgestippeld, die ervoor moet zorgen dat het businessidee versterkt wordt en effectief leidt tot een circulaire case met sociale impact in de regio Mechelen.


De stad blijft resoluut kiezen voor het ondersteunen van circulaire economie. Na de succesvolle resultaten lanceerde de Circulaire hub regio Mechelen net zoals vorig jaar een projectoproep voor circulaire initiatieven onder de noemer ‘Sluit de Cirkel’. Op deze manier wil het stadsbestuur ondernemers en organisaties uit de regio ondersteunen, om stappen te zetten in de richting van een circulaire economie door hen een transformatietraject op maat aan te bieden.

“Met 'Sluit de Cirkel' willen we nieuwe economische kansen creëren door ondernemers en organisaties te ondersteunen die inzetten op circulaire strategieën, zoals het reviseren van batterijen voor elektrische fietsen zodat de grondstoffen nodig voor productie van de batterijen langer in de economie blijven. Door slimme oplossingen te bedenken voor levensduurverlenging van producten, en ook reststromen te gebruiken als grondstoffen, kunnen ondernemers nieuwe markten aanboren. Door te investeren in de circulaire economie, creëren we banen en zorgen we voor een bloeiende economie die gebaseerd is op duurzame principes. Het is onze ambitie om Mechelen te positioneren als een koploper op het gebied van de circulaire economie, waarbij we een voorbeeld willen zijn voor andere steden en regio's”, klinkt het bij Greet Geypen, schepen van Economie.

Schepen voor klimaat en milieu Patrick Princen licht verder toe: “Circulaire economie is de economie van de toekomst en dan is het een groot voordeel om een voortrekker te zijn. Een nieuwe markt aanboren of op een nieuwe manier een businessmodel uitwerken is echter niet gemakkelijk, waarvoor wat extra steun vanuit de stad een doorslaggevende factor kan zijn. De winnende ondernemers van vorig jaar vonden de begeleiding alvast zeer waardevol en hebben heel wat bijgeleerd. Voor een substantiële CO2-reductie kunnen we alle helpende handen gebruiken, onze impact moet zowel in wat we doen als bij wat we kopen of gebruiken stevig omlaag. Deze initiatieven zijn daarom het grote schoolvoorbeeld en een inspiratiebron voor andere duurzame ondernemingen.”

De geselecteerde projecten/ondernemers

Er werden tien ontvankelijke dossiers ingediend voor de oproep ‘Sluit de Cirkel’, waaruit er vijf ideeën werden geselecteerd voor een begeleiding door Switchrs, een consultancybureau met expertise bij het begeleiden van ondernemers in hun overstap naar duurzamere en circulaire producten en diensten.

E-battery richt zich op de revisie van batterijen van elektrische fietsen, terwijl CIRCULIFE een B2B-platform wil ontwikkelen voor de verlenging van de levensduur van elektro en IT-materiaal. Stuifmeel vzw wil duurzame stadsontwikkeling bevorderen door ecodesign challenges aan te gaan met reststromen van bedrijven en connecties te maken met burgers en studenten/onderzoekers. Vzw De Scherpen Hoorinck zal een zakelijk plan ontwikkelen voor agrarische cohousing en de bijbehorende bedrijfsactiviteiten op de landbouwsite. De Speelclub wil een gebruikssysteem voor Mechelaars creëren in de vorm van een abonnementsformule, om zo het verbruik en de aankoop van speelgoed te verminderen.

Voor de uitwerking van drie andere ideeën die niet geselecteerd werden voor een begeleiding door Switchrs, wordt een businesstraject aangeboden bij UNIZO Provincie Antwerpen. Zo wil Ngaire Takano met wol van de boeren aan de slag als grondstof. Sustainable Fashion Company en Studio Kolere richten zich op het maken van modeaccessoires vanuit ambacht en vaardigheden.

Daarnaast worden binnenkort nog twee bijkomende onderzoekstrajecten opgestart door Thomas More Research, om de haalbaarheid/return on investment van bepaalde circulaire cases verder te doorgronden of data te verzamelen in functie van de levensvatbaarheid.

De kandidaten kunnen ook allemaal aankloppen bij Ecoso voor een samenwerking met de sociale economie in de gehele regio, of om leerlessen te delen vanuit hun jarenlange expertise in circulaire activiteiten. UNIZO Provincie Antwerpen, Thomas More Research, Ecoso en Switchrs zijn immers partner van de stad Mechelen in het project Circulaire hub regio Mechelen. Dit project wordt gefinancierd door Vlaanderen Circulair en het Vlaams Departement Werk en Sociale economie, waardoor de begeleidingen gratis kunnen worden aangeboden.

Iedereen die een stap wil zetten richting circulair en duurzaam ondernemen kan blijven aankloppen bij het circulair ondernemersloket, ook los van deze oproep 'Sluit de Cirkel', via [email protected]