Aanvulling op communique Groen!-nationaal

19 December 2009

Graag willen wij nog een aanvulling maken bij het recent uitgestuurde communiqué van Groen! over het Zenneschandaal van de afgelopen week. Daarin staat terecht dat Groen! op alle niveaus haar verantwoordelijkheid heeft genomen. Wij willen de Voorzitters, de Staatsecretaris, zijn kabinet en alle betrokken parlementsleden en senatoren feliciteren voor de bewaarde rust in een woelige politieke week. Helaas vergeet het communiqué te vermelden dat en Burgemeester Bart Somers reageerden maandagochtend al met een duidelijk juridisch signaal. Vanuit Mechelen vertrok die dag nog een ingebrekestelling aan 3 partijen (Aquiris, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer) en een klachtneerlegging met burgerlijke partijstelling (1€ vordering). De stad eiste ook een milieustakingsvordering met verkorting van termijnen (1 miljoen €/dag) om de vervuiling van de Zenne en aangrenzende waterlopen zo snel mogelijk een halt toe te roepen.

een belangrijke en concrete actie van onze partij op het lokale niveau werd genomen. De Mechelse Schepen van Leefmilieu Marina De Bie (Groen!)

Marina De Bie licht toe. "Zo'n dagvaarding is de enige manier om snel en adequaat te reageren op dit soort crisissituaties. Er was immers geen tijd te verliezen. Elke seconde stroomde er 1500 liter afvalwater ongezuiverd in de Zenne. Dat is het debiet van het afvalwater van 1,1 miljoen Brusselaars. Dat is onvergeeflijk. Als stad langs de Zenne zijn wij benadeelde partij, vooral onze dorpen Hombeek, Leest en Heffen. Deze milieuramp moest zo snel mogelijk stoppen. Voor Mechelen en voor alle andere betrokken gemeenten en steden in Brussel en Vlaanderen."

Gelukkig is sinds 18u vrijdagavond het waterzuiveringsstation al gedeeltelijk opnieuw in werking getreden en kan het herstel van het kwetsbare ecosysteem van de Zenne langzaam herbeginnen. Schepen Marina De Bie zal jullie in naam van Groen! Mechelen en het stadsbestuur op de hoogte houden van de juridische vorderingen en besluiten in deze pijnlijke milieuzaak.

Kabinet Schepen Leefmilieu Marina De Bie
Tel 015 29 76 18
E-mail: [email protected]