Aanplanting van 94 bomen maakt vesten extra groen

25 Januari 2011

De laatste jaren leverde Mechelen grote inspanningen om de stad groener en bloemrijker te maken. Maandag werd de laatste hand gelegd aan de fraaie groenaanplantingen in de Neerheide, waar op vraag van de buurtbewoners meer dan 900 m²groen aangeplant werd. Dinsdag werd er gestart met het aanplanten van 94 bomenop de vesten. " aldus schepen van Openbare Werken Greet Geypen (Open Vld) en schepen van Leefmilieu Marina De Bie (Groen!).De bedoeling is een harmonieuze ring rond Mechelen te realiseren, wateen eerste groenbuffer rond het centrum zal vertegenwoordigen"

Vanaf dinsdag zal aannemer Ludo Dierckx Tuindesign starten met het aanbrengen van meer kleur op de vesten, door de aanplant van extra bomen. "Bomen brengen een grote meerwaarde voor het openbaar groen in een stedelijk gebied. Het betreft hier een aanplanting van 94 bomen met een serieuze diameter van 30 centimeter, die op de vesten goed tot hun recht zullen komen op basis van een goed doordacht groenplan", aldus Greet Geypen.

Als keuze van de bomen werd er hoofdzakelijk gekozen voor kleinbladige lindebomen,de gewone es en de Catalpa. "In de huidige situatie bevinden zich op de vesten voornamelijk dezelfde boomsoorten. De nieuwe aanplantingen zijn dus een extra versterking van de bestaande groenstructuur", verklaart Greet Geypen.

Buiten de aanplanting in de Neerheide en de bomen op de vesten, komt er nog meer groen op Mechels grondgebied. "We voorzien zowel nieuw groen in het stadscentrum als daarbuiten in de dorpen en wijken. In het groenplan werd er 187.000 € (excl. BTW) uitgetrokken om nog meer groen in het straatbeeld te brengen", aldus schepen van Leefmilieu Marina De Bie, die aanvult dat het de ambitie is om de stad nog aantrekkelijker te maken en de leefbaarheid te verhogen via het aanbrengen van enkele groenaccenten.

Het aanplanten van de bomen op de vesten zal ongeveer 3,5 weken in beslag nemen. "Daarna starten we met het aanvullen van de hagen in Hombeek, Heffen en Leest", besluit Greet Geypen.