Aangepast plan autoluwe binnenstad

07 Juni 2011

Op 31 mei 2011 werden de aanpassingen aan het eerste autoluwe plan voor de binnenstad voorgesteld aan de inwoners van de binnenstad. Na de eerste informatievergadering 'Autoluwe binnenstad' op 28 februari 2011 kwamen er verschillende suggesties van bewoners. Deze opmerkingen zijn grondig bestudeerd en het stadsbestuur ging in gesprek met wijkraden, UNIZO, scholen, De Lijn en individuele bewoners met specifieke problemen om zo te schaven aan het eerste ontwerp. Het ontwerp dat nu op tafel ligt is een resultaat waarbij de balans van leefbaarheid en bereikbaarheid in evenwicht zijn. Tijdens de informatievergadering werden vier grote aanpassingen toegelicht:

 • De kraanbrug die open blijft met de bereikbaarheid van de parking van 't Veer voor de bewoners van de Dobbelhuizen, Tichelrij, 't Veer, Nieuwe Beggaardenstraat, Arme Clarenstraat en Thaborstraat.
 • De circulatiewijzigingen in de buurt van de Augustijnenstraat.
 • Het gebied rond het pastoraal centrum.
 • De circulatiewijzigingen van de OLV-straat, Hanswijkstraat en Graaf van Egmontstraat.

Momenteel kan een automobilist zo door het centrum rijden. Dit zorgt voor heel wat ongewenst verkeer in de binnenstad. Dit onnodige verkeer zorgt voor overlast, onveiligheid en een vermindering van het openbaar domein. Daarom wilt het stadsbestuur circulatiemaatregelen invoeren. In het ontwerp dat nu op tafel ligt, zal de binnenstad opgedeeld worden in vier verschillende lussen. Het stadsbestuur wilt met deze maatregelen 20% minder verkeer en 15-20% minder gereden kilometers in de binnenstad.

Concreet worden de volgende straten volledige autovrij (behoudens voor bewoners) binnen het tijdskader van 11 ? 18 uur:

 • Lange Schipstraat;
 • Hallestraat;
 • Merodestraat (vanaf Varkensstraat);
 • Zoutwerf;
 • Bruul;
 • Sint-Jansstraat (+ voor bewoners van de Stassartstraat en de Van Hoeystraat);
 • In de Begijnenstraat geldt hetzelfde principe, maar dan wel tussen 11.30u en 6u op week- en zaterdagen. Op zondagen zal dit van 13.30u tot 6u zijn. Het regime van de vismarkt wordt bijgevolg naar de Begijnenstraat doorgetrokken.

In deze straten heb je als gezin de mogelijkheid om twee nummerplaten door te geven. Verdere toegangsmogelijkheden worden door het stadsbestuur onderzocht met het oog op een zo'n flexibel mogelijke oplossing. Als bijkomende maatregelen zal werk gemaakt worden van een vernieuwing van het parkeergeleidingssysteem, waardoor auto's veilig en vlot via de lussen naar de ondergrondse parkings worden geleid. Daarnaast wordt er extra geïnvesteerd in het openbaar vervoersaanbod.

Het stadsbestuur wilt het plan gefaseerd invoeren;

 • Een eerste fase zou al ingaan op 1 juli 2011 met de invoering van de circulatiewijzigingen in de OLV-straat, Hanswijkstraat en Graaf van Egmontstraat.
 • Een tweede fase zal in oktober plaatsvinden m.n. na de werken van de Hoogstraat zal dit gebied helemaal worden aangepast
 • In het najaar zou het plan definitief van start gaan.

Met dit circulatieplan is het stadsbestuur ervan overtuigd de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de attractiviteit van de binnenstad op te krikken. Kortom samen maken we van Mechelen een stad met ruimte voor iedereen!