Aanbod De Lijn is cruciaal voor de Mechelaar

23 Februari 2012

Via de vakbonden en de pers worden stilaan de bekend. Ook in zou gevoelig bespaard worden op het aanbod van openbaar vervoer. "De creatie van een

besparingsmaatregelen bij De LijnMechelen snelle stadsbus lijkt een goede zaak, maar er zou tegelijk toch ook flink worden gesnoeid in het aanbod. Een breed aanbod van De Lijn is evenwel cruciaal voor de Mechelaar. Als de plannen onverkort doorgaan, is de Mechelaar de dupe van de foute keuzes van de Vlaamse regering en dat zou bijzonder jammer zijn", aldus Kristof Calvo, voorzitter Groen Mechelen en federaal parlementslid.

Groen pleit op alle niveaus voor de versterking en verbetering van het openbaar vervoer. De besparingen van de Vlaamse regering lijken de Mechelaar die steeds meer kiest voor duurzame mobiliteit serieus te gaan  treffen. "In Mechelen zetten we volop in op het autoluw maken van het centrum. Daarvoor is een kwaliteitsvol en breed aanbod van bussen erg belangrijk. Laten we ook niet vergeten dat de Stad Mechelen nu al 300 000 euro bijkomend investeert in De Lijn in het kader van het derdebetalerssysteem. Steden die wel kiezen voor een toekomstgericht mobiliteitsbeleid zouden moeten beloond worden", aldus Calvo.

Voorlopig bestaat er nog heel wat onduidelijkheid over de concrete plannen, ook over de plannen in Mechelen. Zoals alle lokale besturen zal ook Mechelen nog overleg hebben met De Lijn. Het lijkt erop dat De Lijn de frequentie van enkele lijnen gevoelig wil terugschroeven en dat bepaalde lijnen helemaal zullen sneuvelen. De nieuwe snelle stadsbus langs de stations, Bruul, Veemarkt en IJzerenleen zou dan weer wel een verbetering kunnen zijn. "Niet elke verandering is per definitie een slechte zaak, maar het aanbod moet wel breed en toegankelijk blijven", vindt Calvo.

Groen vreest evenwel dat de plannen van De Lijn de Mechelaar en het personeel van De Lijn hard zullen treffen. De voorgestelde besparingen kunnen bovendien nog verder oplopen in het kader van de begrotingscontrole van de Vlaamse regering. "Groen zal op Vlaams niveau blijven aandringen op bijkomende investeringen in openbaar vervoer en voldoende budgetten voor De Lijn. Hopelijk doen alle partijen dat. Er is nood aan een vernieuwde en duurzamere mobiliteitspolitiek voor onze steden. In Mechelen werken we daar volop aan en die inspanningen mogen echt niet worden gehypothekeerd door De Lijn en de Vlaamse regering", besluit Calvo.