"Belangrijk om taboe rond psychosociale hulpverlening te doorbreken”

24 November 2020

Als gevolg van de coronacrisis is er een groeiende vraag naar psychologische hulp. Ook in Mechelen trekken hulpverleners al een tijdje aan de alarmbel. Gemeenteraadslid Faysal El Morabet maakte het onderwerp bespreekbaar op de gemeenteraad en vroeg wat de stad kan doen. Dat blijkt heel wat, maar er zal daarbij ook vanuit de Vlaamse overheid bijkomende ondersteuning nodig zijn. Dat steeds meer mensen hulp zoeken, is verontrustend. Anderzijds is het ook een lichtpuntje dat meer mensen hun weg vinden en hulp durven vragen. Rond psychologische hulpverlening hangt er helaas nog steeds heel wat taboe. “Het is daarom ontzettend belangrijk om het taboe rond psychosociale hulpverlening te doorbreken. Maar dan moeten we wel klaar staan met voldoende en juiste hulp. De wachtlijsten zijn vandaag te lang”, stelt gemeenteraadslid Faysal El Morabet. In haar reactie op de gemeenteraad gaf schepen van welzijn Gabriella De Francesco aan dat de stad op verschillende sporen tegelijk werkt: “Vanuit de stad hebben we extra psychologen en therapeuten voorzien om de meest kwetsbare Mechelaars bij te staan. Het gaat dan over gezinnen die in aanraking komen met intrafamiliaal geweld of zware psychoses. Daarnaast zijn er verschillende acties die we vanuit de Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne hebben opgestart om ouderen, zorgend personeel, jongeren en alleenstaanden gepaste ondersteuning te geven.” Wachtlijsten De wachtlijsten zijn een grote uitdaging voor de hele welzijnssector, niet in het minst voor de geestelijke gezondheidszorg. De Vlaamse overheid zal daarin het voortouw moeten nemen. Lokaal probeert de stad wel het verschil te maken door samenwerking en financiële ondersteuning van specifieke programma’s en werkingen, zoals het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Pont, TEJO, Solentra of de Herstelacademie. “Vanuit de Eerstelijnszone wensen we een aanbod op te starten om via groepssessies preventief problemen te bespreken. Op die manier is hopelijk professionele hulp niet onmiddellijk nodig. Dat verlaagt de druk op de wachtlijsten. Specifiek naar het zorgpersoneel zal er vanuit de Eerstelijnszone een informatie- en solidariteitscampagne opgestart worden”, gaat schepen De Francesco verder. Zorg voor jezelf en voor elkaar Op checkjezelf.be staan tips en oefeningen om mentaal fit te blijven. Je vindt er ook websites en telefoonnummers van organisaties als Awel, Tele-onthaal of de Zelfmoordlijn 1813, waar mensen klaarstaan om te luisteren. De grote Rode Neuzendag op 4 december is in elk geval een goed moment om opnieuw aandacht te vragen voor het thema. “Het blijft tot slot belangrijk dat iedereen zorg draagt voor elkaar. De stadscampagne Mechelen Houdt Je Warm is een blijvende oproep om met eenvoudige acties elkaar te steunen, zoals een bankbabbel of een onverwacht briefje of attentie”, besluit Gabriella De Francesco.