7500 euro voor Mechelse goede doelen

21 November 2014

7500 euro voor Mechelse goede doelen

De stad Mechelen schenkt 7500 euro aan vijf Mechelse goede doelen.  3607 euro van dat bedrag werd verworven door de inzameling van oud textiel in onze stad, door de Kringwinkel Mechelen en het VICT (Vlaams Inzamelcentrum Textiel). Op het Mechels grondgebied is afvalintercommunale IVAREM verantwoordelijk voor de inzameling van oud textiel. IVAREM organiseert de inzameling op twee manieren. Enerzijds is er een huis-aan-huisophaling door De Kringwinkel. Anderzijds gebeurt de inzameling via de groene textielcontainers op straat door het VICT (Vlaams Inzamelcentrum Textiel). Deze laatste keert elk jaar een deel van hun opbrengsten uit, die de stad besteedt aan goede doelen die zich inzetten voor de Mechelaars.  

Oud textiel brengt € 3607 op

In Vlaanderen wordt jaarlijks ongeveer 12 miljoen kg oud textiel opgehaald via het VICT. Het VICT ondersteunt rechtstreeks het goede doel via de opbrengsten van de omhaling. Daarnaast mag de stad ook jaarlijks een deel van de opbrengst van de textielcontainers besteden als schenking aan goede doelen in de stad zelf. Het bedrag is afhankelijk van de opgehaalde hoeveelheid en bedroeg dit jaar 3607 euro.

Armoedeoverleg Mechelen (een adviesraad van het Sociaal Huis Mechelen) stelde, op vraag van het college, vijf projecten voor waaraan het geld besteed kon worden.

"Omdat het college alle voorgestelde projecten waardevol acht, hebben we beslist ze allemaal te steunen. Om ze een degelijke ondersteuning te geven, trekken we bovendien het totaalbedrag op zodat we elk project 1500 euro kunnen geven. Het budget wordt met andere woorden meer dan verdubbeld", vertelt schepen van Leefmilieu Marina De Bie.

 

5 goede doelen

De eerste organisatie die het bedrag ontvangt is de Sint?Vincentiusvereniging, Conferentie Mechelen Noor. Die houdt zich ook bezig met de inzameling van oude kledij, om die voor een symbolisch bedrag aan hun doelpubliek te verkopen. De opbrengst daarvan gaat naar hun Kinderfonds.

Ook Samenlevingsopbouw Mechelen krijgt een deel van het geld. Zij zullen het gebruiken voor het opstarten van een zorgnetwerk ter ondersteuning van kwetsbare gezinnen bij de instap naar de kleuterklas. Ze zullen met het geld begeleidingsmateriaal kopen (zoals boeken en poppen).