45+ is niet ou(d)t!

21 Maart 2013

45+ is niet ou(d)t!

Naar jaarlijkse gewoonte neemt Mechelen ook dit jaar deel aan de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart. Deze keer staat die dag in Mechelen in het teken van de leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. De Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie werd in het leven geroepen door de Verenigde Naties ter nagedachtenis van 21 maart 1960, toen de politie in het Zuid-Afrikaanse Sharpeville het vuur opende op een menigte vreedzame zwarte betogers, waarbij 69 mensen gedood werden. Sindsdien is het een dag waarop wereldwijd landen, steden, verenigingen en burgers zich onomwonden tegen elke vorm van racisme en discriminatie uitspreken.Dit jaar staat de dag in Mechelen in het teken van de leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt. Uit de diversiteitsbarometer van het CGKR (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding) blijkt immers dat

45-plussers de zwaarst gediscrimineerde groep bij sollicitaties zijn. "België is op dit vlak zelfs de slechtste leerling van de Europese klas. Sollicitanten van boven de 45 jaar lopen hier 8 % meer kans op discriminatie dan anderen en nog slechts 37,8 % van de actieve bevolking boven de 55 jaar werkt. Cijfers die onze regio onwaardig zijn en tot actie aanzetten", geeft schepen voor Diversiteit en Gelijke Kansen Marc Hendrickx aan.

Voor het eigen personeel geeft de stad alvast het goede voorbeeld. "De stad streeft ernaar dat haar personeel een weerspiegeling is van de Mechelse bevolking, dit geldt niet alleen voor etnisch-culturele afkomst of levensbeschouwing, maar is zeker ook naar leeftijd van groot belang", aldus Marina De Bie, schepen van Personeel.

Deze Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie wordt in de kijker gezet d.m.v. banners bij de verschillende antennes van het Meldpunt Discriminatie. Daarnaast lanceert de stad Mechelen op 21 maart ook een affiche- en digitale campagne. Met de slogan '45+ is niet ou(d)t!' wil de stad leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt onder de aandacht brengen.

Ben jij getuige van discriminatie of voel je je gediscrimineerd? Maak dan een melding bij deze antennes en bij het Meldpunt Discriminatie Mechelen. Meer info: www.mechelen.be/meldpuntdiscriminatie, of via 0800 99 193

Oproep: steun onze campagne en 45-plussers! Wil jij deze vorm van discriminatie ook onder de aandacht brengen? Plaats dan op 21 maart de banner of de affiche zichtbaar op je website, Facebook-, Twitter- en/of LinkedIn-profiel, en steek 45-plussers een hart onder de riem. Je kan de banner en affiche downloaden op www.mechelen.be/dagtegenracisme.