450 leerlingen komen op voor rechten van het kind tijdens 25ste Kinderrechtendag

18 November 2014

450 leerlingen komen op voor rechten van het kind tijdens 25ste Kinderrechtendag

Workshops en kinderrechtenstoet op 20 november Op donderdag 20 november viert het 'Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind' zijn 25 verjaardag. Die dag worden ruim 450 leerlingen uit 11 Mechelse scholen ondergedompeld in het thema kinderrechten tijdens allerlei workshops. Daarna houden de kinderen met zelf geknutselde spandoeken, toeters en bellen een grote kinderrechtenstoet in de Kruidtuin. Zo willen ze laten horen dat ze opkomen voor kinderrechten, hier in Mechelen, en over de hele wereld.

ste

Op 20 november 1989 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York het 'Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind' aan. Het verdrag werd  ondertekend door bijna alle landen en groeide uit tot het meest geratificeerde mensenrechtenverdrag ter wereld. Sindsdien vieren we wereldwijd op 20 november de internationale kinderrechtendag. Deze dag is belangrijk om de rechten van elk kind, in de hele wereld, onder de aandacht te brengen.

 

Ruim 450 leerlingen uit de derde leerjaren van 11 Mechelse scholen worden donderdag 20 november een hele dag ondergedompeld in het thema kinderrechten.

 

 • Kinderrechtenrap

De 11 deelnemende scholen hebben het thema kinderrechten op voorhand al meermaals besproken in de klas. Aan de hand van een lespakket werd ingezoomd op de verschillende soorten kinderrechten: recht op onderwijs, recht op spel, recht op een eigen mening, recht op verzorging, recht op voeding, recht op een naam, recht op bescherming, ? Elke klas heeft ook geoefend op de 'kinderrechtenrap' van Kapitein Winokio. Om de dag te starten, zullen de leerlingen donderdag om 9.10u samen de kinderrechtenrap zingen in 't Arsenaal.

 • Workshops

Omdat het Kinderrechtenverdrag dit jaar zijn 25ste verjaardag viert, bieden de stad Mechelen en de GRO..M, in samenwerking met vzw Djapo, gratis workshops aan over kinderrechten voor alle derde leerjaren van Mechelen. Zo krijgen de leerlingen inzicht over de rechten van elk kind. "De kinderen zullen zorgenpopjes knutselen, de betekenis van hun naam opzoeken, filmpjes bekijken, een spel spelen, banners beschilderen, ? Tien organisaties uit de GRO..M vertellen hen op welke manier zij werken rond kinderrechten in het Zuiden. Zo worden de kinderen op een speelse en leerrijke manier een dag ondergedompeld in de leefwereld van kinderen in India, Senegal, Togo, Guatemala, Congo, Cambodja, Ivoorkust, ?", zegt Marina De Bie, schepen van Internationale Samenwerking.
 • Kinderrechtenstoet Kruidtuin 

Na de workshops in de voormiddag verzamelen de kinderen in de Kruidtuin voor een heuse kinderrechtenstoet. Met toeters en bellen, slogans en spandoeken, zullen de kinderen laten horen dat zij opkomen voor kinderrechten, hier in Mechelen maar ook overal in de wereld.

 

Drie Mechelse scholen worden Kinderrechtenschool

Drie Mechelse scholen volgen sinds september 2014 een traject om Kinderrechtenschool te worden: De Puzzel, Victor van de Walle en De Luchtballon. Om een Kinderrechtenschool te worden, werken de scholen gedurende twee jaar aan een kinderrechtenklimaat op school. Ze worden daarin begeleid door vzw Djapo en Plan België d.m.v. workshops en vormingen. Scholen die het volledige traject doorlopen kunnen zich het label van Kinderrechtenschool aanmeten. Meer info: www.mechelen.be/mondiaal (activiteiten > kinderrechtenscholen in Mechelen).

 

Het belang ?van kinderrechten

De Kinderrechtendag herinnert er ons jaarlijks aan dat universeel gerespecteerde kinderrechten nog ver zijn van de realiteit. Ondanks de vooruitgang sterven wereldwijd nog altijd te veel kinderen voor hun vijfde levensjaar vanwege oorzaken die kunnen voorkomen worden. 61 miljoen kinderen gaan niet naar school, en op vlak van de bescherming van kinderen tegen geweld, uitbuiting en misbruik is er ook nog een lange weg te gaan. Ook in België loopt een kind op vijf het risico om in armoede af te glijden en dat aantal neemt nog toe.

 

Mechelen Mondiaal zet kinderrechten in de kijker

De Kinderrechtendag past binnen de campagne Mechelen Mondiaal, dat de komende twee jaar werkt rond het thema kinderrechten. Op www.mechelen.be/mondiaal vind je een overzicht van activiteiten rond het thema.
Komt er binnenkort aan:
 • Op 26 november (20.30u) kan je gratis naar de Mexicaanse film 'The amazing catfish' in het Cultuurcentrum.
 • Dit najaar loopt terug 'Het Zuiden in je huiskamer', waarbij Mechelaars je bij hun thuis verwelkomen om een avondje te vertellen over hun project in het Zuiden.
 • Op zondag 14 december vind je de organisaties van de GRO..M op de kerstmarkt 'warm en mondiaal'.

 

Kinderrechtendag: praktisch

 • Kinderrechtenrap om 9.10u in 't Arsenaal
 • Workshops kinderrechten: in de foyer van 't Arsenaal en in enkele lokalen van campus Kruidtuin van Thomas More.
 • Kinderrechtenstoet: start om 11.20u vanuit twee locaties. Eén groep vertrekt vanuit 't Arsenaal, de andere vanuit de Kruidtuin. De twee groepen komen samen op centraal punt in de Kruidtuin en lopen samen een toer.

 

Partners:

De GRO..M is de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Mechelen. Deze adviesraad brengt verschillende verenigingen en individuele Mechelaars samen die in Mechelen of in het Zuiden reeds rond ontwikkelingssamenwerking werken of die vanuit interesse voor eerlijke Noord-Zuidverhoudingen willen meedoen. www.grom.be.?

 

Voor de organisatie van de Kinderrechtendag krijgt de stad de hulp van studenten van Thomas More (lerarenopleiding lager onderwijs). 14 studenten zullen de hele dag de organisaties helpen bij het geven van hun workshops. Ze zullen ook de kinderrechtenstoet begeleiden. www.thomasmore.be

 

Djapo vzw is een NGO die mondiale vorming naar het kleuter-, lager- en secundair onderwijs brengt. Djapo streeft naar structurele aandacht voor duurzaamheid en wereldburgerschap binnen de brede schoolcultuur. Met meer dan 30 jaar ervaring en gespecialiseerde medewerkers maakt Djapo mondiale vorming en duurzame ontwikkeling op een prettige manier tastbaar. www.djapo.be

 

Deelnemende scholen:

 1. BSGO De Spreeuwen
 1. GVBS De Ham
 1. Basisschool Hof van Nassau
 1. Vrije Lagere School Sint-Romboutscollege
 1. Sint-Pieter
 1. Go! Victor Van de Walle
 1. Maurits Sabbe
 1. Lagere School Scheppers Mechelen
 1. Vrije basisschool \'De Ark\'
 1. Vrije Basisschool De Luchtballon
 1. BLO Den Anker

 

Deelnemende GRO..M organisaties:

 1. Amnesty International
 1. Kuntangdafero
 1. Oxfam
 1. Damiaanactie
 1. Artsen zonder vakantie
 1. Plan België
 1. Hulpcomité Guatemala
 1. Afractie
 1. 11.11.11
 1. Togo Debout