40 Nieuwe straatnamen gekozen door inwoners Gandhiwijk

27 December 2021

40 Nieuwe straatnamen gekozen door inwoners Gandhiwijk

Vanaf 2024 wandel je in Mechelen door de Marie Popelinstraat, de Jean De Boeckstraat en de Welkom in Mechelenstraat. Inwoners van de vernieuwde Mahatma Gandhiwijk kregen de kans om uit een lijst van 71 voorstellen zelf 40 nieuwe straatnamen te kiezen. De resultaten van die stemming zijn nu bekend! De Mahatma Gandhiwijk bestaat voornamelijk uit woningen van Woonpunt Mechelen en is in volle verandering. Variatie in bouwhoogte, woningen en publiek domein zorgt ervoor dat de wijk een speels en modern karakter krijgt. Het ontwerp zet volop in op groen met grote gemeenschappelijke tuinen, voldoende bomen en privétuinen. Deze wijk is overduidelijk van de bewoners. Ze kozen dan ook zelf de straatnamen. Opvallend is de keuze voor enkele bekende Mechelaars. Zo is de straatnaam met de op één na meeste stemmen de Jean De Boeckstraat, een Mechelaar en wereldburger die vanuit zijn engagementen bij ACW, Wereldsolidariteit en de GROM (de huidige Mondiale Raad) de drijvende kracht was achter tal van initiatieven, zoals Global Fiësta en het project Cero Rico in Bolivia. “Met de gekozen namen gaan onze diensten nu aan de slag. Tegen het einde van de werken in 2024 maken we een nieuw stratenplan op en bekijken we welke straten en paden juist welke naam krijgen. De Francis Baystraat, Mechelaar en jarenlang dirigent van het BRT-amusementsorkest, kreeg de meeste stemmen met maar liefst 232 stemmen. Waar deze straat juist komt te liggen, is dus nog een verrassing”, zegt schepen Koen Anciaux van Eigendommen. “De gemeenteraad moet de gekozen straatnamen nog goedkeuren, maar wij zullen de keuze van de bewoners respecteren”, voegt hij eraan toe.   Vrouwennamen Een groot deel van de straatnamen krijgt trouwens de naam van een straffe vrouw uit de geschiedenis, zowel in Mechelen als elders in de wereld. Onder andere Lea Pauwels (schepen in Mechelen en de drijvende kracht achter vzw Borgerstein), Marie Popelin (eerste vrouwelijke doctor in de rechten in België en belangrijke voorvechtster van vrouwenrechten), Florence Nightingale (grondlegster van de verpleegkunde), Rosa Parks (Amerikaanse burgerrechtenactiviste) en Fatima Mernissi (sociologe die zich inzette voor gelijkheid tussen man en vrouw) lenen binnenkort hun naam aan straten in de wijk. Patrick Princen, schepen van participatie en communicatie is heel tevreden met het gelopen traject: “Het resultaat van deze unieke verkiezingscampagne is absoluut overweldigend. Er werd maar liefst 853 keer gestemd. Dat toont het enthousiasme van de buurt. Een dikke merci aan alle bewoners van de Mahatma Gandhiwijk voor hun deelname. Zij hebben deze wijk helemaal van hen gemaakt. In 2024 zijn de nieuwe straatnamen in gebruik. Dat zal ook voor bewoners van buiten de wijk ongetwijfeld de ideale aanleiding zijn voor nieuwsgierige wandelingen en speurtochten.” Waar de nieuwe straatnamen in gebruik genomen zullen worden, is pas bekend na het afronden van de werken in 2024, maar het stratenplan (zonder namen) van de situatie na de werken kan online geraadpleegd worden via https://www.mechelen.be/waarom-komen-er-zoveel-nieuwe-straatnamen-bij. www.mechelen.be/gandhi