15 redenen waarom dit een goede en groene begroting is

03 December 2014

De nieuwe begroting is er! De oefening in het begin van de legislatuur was moeilijk, maar zorgt er voor dat we nu weer in een groeiscenario zitten. Dat laat toe om een aantal belangrijke zaken te realiseren voor de Mechelaar. Waar hechten we als Groen Mechelen het meest belang aan ? Dat lees je in onderstaande opsomming.  : afschaffing van de gemeentebelasting en verlagen van de onroerende voorheffin?g

 1. Lastenverlaging
 2. 400.000€ voor missing links in de fietspaden (zoals verbinding Vrouwvlietpad - Nekkerspoelstraat, langs de Dijle aan de Winketkaai of het Tivolipad van de Vesten tot voorbij de R6) en voor fietspad van Douaneplein - Jongerensite naar de Vesten
 3. 330.000€ voor fietsinfrastructuur in kader van 'Samen voor Nekkerspoel' (oversteek Grote Nieuwedijkstraat thv Vrouwvliet en fietspad van Libertuskerk tot rond punt Putsesteenweg)

 

 

 1. Vergroenen werkverplaatsingen stadspersoneel met aankoop 10 elektrische fietsen en een plooifiets
 2. ?Extra middelen voor Cambio en het inschakelen van Prius van de stad 
 3. Minder auto's in de binnenstad door het behoud van de Shopping Shuttle
 4. Autoluw centrum beter zichbaar maken door het plaatsen van 'duurzame constructies' aan de ingangen.
 5. Oog voor de basismobiliteit van minder mobielen: samen met De Lijn 20.000€ voor variant op taxicheques
 6. Verder opwaardering Kruidtuin door heraanleg inkom (aansluiting met Bruul)
 7. Opwaardering Tivoli: restauratie serres en omvorming tot petanquebanen + vernieuwen van de speeltuin
 8. Ruimte creëren voor een oplossing voor Kauwendaal: 1 miljoen € overbruggingskrediet voor Woonpunt en 1 miljoen € voorbehouden vanuit tuinen en parken
 9. Duurzaam groeipad van de middelen voor internationale samenwerking. Evolutie naar 2€/Mechelaar/jaar tegen 2019.

 

 

 1. Boost voor Mechelen Klimaatneutraal via de aanwerving coördinator Convenant of Mayors
 2. Sorteren bevorderen en kostprijs afval voor Mechelaar laten zakken door ophaling Roze Zakken om de 8 weken zonder meerkost. 
 3. Investeren in het personeel door gerichte aanwervingen en grote investeringen in functionele, aangename en propere werkruimtes.


 

Meer weten over de begroting? Lees er gerust de uitgebreide perstekst op de website van schepen Marina De Bie op na