Opinie: Werken én leren, niet leren om te werken

06 Maart 2020

Op basis van eigen onderzoek concludeert Randstad in de krant van De Standaard van woensdag 5 maart dat mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt en werklozen nauwelijks opleiding volgen. De kloof met de rest wordt daardoor alleen maar groter. De kansen op de arbeidsmarkt steeds kleiner. Randstad heeft hiervoor geen pasklare oplossing, laten ze optekenen in hetzelfde artikel. Wel, in Mechelen hebben we die wel.

Dat klinkt stoutmoedig, maar de resultaten van de studie van Randstad bevestigen dat het tijd is om nieuwe instrumenten in te zetten om die afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. En één van die nieuwe instrumenten is een ‘job zonder sollicitatie’.

‘Meer ouders aan het werk’ is een belangrijke werf in de strijd tegen kinderarmoede. Eén van de speerpunten waar stad Mechelen deze legislatuur op inzet. De stad zet daarvoor in op de techniek van open hiring, een ‘job zonder sollicitatie’. Dat betekent in essentie dat iedereen die ergens wil komen werken, zich kandidaat kan stellen. Wanneer er een functie vrijkomt, krijgt de eerstvolgende in de rij de job. Zonder sollicitatie, zonder vragen, met gelijke kansen. Motivatie is het enige dat telt. Opleiding en begeleiding gebeurt en cours de route.

Deze methodiek waaide over vanuit het New Yorkse bedrijf Greyston Bakery, dat bekendheid verwierf met de American cookies in het ijs van Ben & Jerry’s. Open hiring bewees zijn nut: mensen die zeer moeilijk toegang hadden tot de arbeidsmarkt geraakten op die manier wel aan een job. Bovendien bleken deze nieuwbakken werknemers gemotiveerder en gelukkiger. Dit in tegenstelling tot wanneer ze geactiveerd werden vanuit de klassieke, verplichte toeleiding.

De sollicitatieprocedure is misschien wel de allergrootste drempel tot de arbeidsmarkt. Iedereen kan ervan meespreken of kent de verhalen: nog niet voldoende ervaring, niet het juiste profiel. En dan hebben we het nog niet over de bewuste en onbewuste discriminatie van mensen met een migratieachtergrond, met een bepaalde religieuze overtuiging, mensen die een tweede kans proberen te grijpen na een gevangenisstraf, enzovoort.

Als schepen van armoedebestrijding ben ik overtuigd van het belang van werk, maar als schepen van gelijk kansen zie ik ook dat we de platgetreden paden moeten durven te verlaten.

Het is inderdaad stoutmoedig om te zeggen dat we in Mechelen het antwoord gevonden hebben op het belangrijke probleem dat Randstad aan de oppervlakte brengt. We staan immers nog maar aan het begin van het traject. We hebben in elk geval de steun van Europa om deze innovatieve methodiek op onze lokale arbeidsmarkt te gaan toepassen.

Willen we werkelijk iedereen gelijke kansen geven op de arbeidsmarkt, dan mogen er al zeker geen drempels bestaan bij de start van een job. Zonder sollicitatieprocedure werken we aan gelukkigere en meer gemotiveerde werknemers. We slaan twee vliegen in één klap: opleiding en werk, exact voor de groep die nu de kleinste kans op een job en bijkomende opleiding heeft.