14 feb 2019

Groen Mechelen bedankt treinreizigers op 'Valentrein'

5 pijlers voor een sterker treinaanbod in Mechelen

Mechelaars Kristof Calvo en Rina Rabau, respectievelijk de nummers 1 en 4 voor Groen bij de federale verkiezingen in mei, hebben een lijst van vijf concrete maatregelen opgesteld om het treinaanbod van en naar Mechelen te verbeteren. Ze stellen hun eisenpakket voor tijdens de Valentrein-actie aan het station van Mechelen en Mechelen-Nekkerspoel op donderdagochtend 14 februari. Tegelijk wil Groen Mechelen alle pendelaars bedanken.

Net als de voorbije jaren doopt Groen Valentijn om tot Valentrein. Met deze ludieke actie wil de partij alle pendelaars die het openbaar vervoer naar hun werk nemen een hart onder de riem steken. Ook aan de stations van Mechelen en Mechelen-Nekkerspoel worden pendelaars bedankt met een kaartje. Tegelijk stelt Groen Mechelen vijf pijlers voor om het Mechels treinaanbod te versterken.

"Op een moment dat jongeren massaal op straat komen om actie te vragen in de strijd tegen de klimaatopwarming, staan de investeringen in het openbaar vervoer op een heel laag pitje”, vindt gemeente- en provincieraadslid Rina Rabau. Zij staat op plaats 4 op de federale lijst. “We vinden het daarom belangrijk om niet alleen de reizigers te bedanken, maar ook ons eigen eisenpakket op tafel te leggen.”

Kwalitatieve verbindingen

Naast een sterker regionaal treinaanbod, zoals dat ook in het Mechels bestuursakkoord opgenomen werd, vraagt Groen Mechelen meer aandacht voor de kleinere treinstations. “We willen dat het station van Muizen opgenomen wordt in de tariefzone Mechelen en dat er meer treinen op de lijn naar Leuven dit station aandoen”, stelt gemeenteraadslid en fractieleider in de Kamer Kristof Calvo. Hij trekt in mei de federale lijst. “Het vernieuwde station Nekkerspoel wordt voor ons samen met de Novatoren dé aantrekkingspool van het nieuwe plein dat de entree voor de wijk moet vormen. We vragen ook de link met de fiets te versterken door extra fietsenstallingen te voorzien. Vanuit de stad werken we aan een kwalitatieve verbindingen tussen de fietsostrade en het tangentfietspad.”

Via Mechelen in Beweging wordt de omgeving van het station klaargemaakt voor een sterkere rol in de mobiliteit en het leven rond de stad. Tot dan is het echter ook belangrijk dat de dienstverlening in het verouderde station optimaal blijft. “Het onderhoud van de roltrappen in het stationsgebouw blijft een aandachtspunt. Zolang het gebouw niet vernieuwd is, moeten de roltrappen operationeel blijven om de toegankelijkheid van de perrons voor iedereen te garanderen”, aldus Rina Rabau. “Hetzelfde geldt voor de toegankelijkheid voor actieve weggebruikers langs de achterzijde van het station: we zijn blij met de mooie fietsinfrastructuur in de plannen van het nieuw station, maar in afwachting daarvan moeten de pendelaars op een veilige en comfortabele manier met de fiets en te voet van en naar het station kunnen gaan.”

5 pijlers

1. Verbetering van het regionaal treinaanbod

 • 30’-frequentie Mechelen-Willebroek-Puurs-Sint-Niklaas
 • Betere betrouwbaarheid en halfuurfrequentie tijdens ochtendspits met Brussels Airport
 • Weekendbediening (Brussel)-Mechelen-Kempen
 • Beter weekendaanbod Mechelen-Dendermonde-Gent
 • Herinvoering snelle IC Mechelen-Leuven via Haacht

2. Muizen als sterkere treinschakel

 • Meer treinen op de lijn naar Leuven die in Muizen stoppen
 • Het openen van een nieuwe halte aan Planckendael
 • Opnemen van beide Muizense stations in de tariefzone Mechelen

3. Vernieuwd Nekkerspoel-station als entree voor de wijk

 • Samen met de Novatoren de aantrekkingspolen op het nieuwe grotere Ontvoeringsplein/Lakemakersplein
 • Extra aandacht voor combinatie met de fiets
 • Extra fietsenstallingen
 • Sterke poot BlueBike
 • Kwalitatieve verbinding tussen de fietsostrade en het tangentfietspad (door de stad)

4. Aandacht voor alle pendelaars tijdens stationswerken

 • Kwalitatieve en veilige verbindingen voor de fietsers en voetgangers langs zijde Ragheno
 • Permanent onderhoud van de roltrappen

5. Algemene versterking van het treinaanbod

 • Verhoging van de investeringen in het openbaar vervoer (voor De Lijn en NMBS)
 • Hogere frequenties tijdens de spits
 • Het invoeren van nachttreinen op de belangrijkste assen
 • Betere afstemmen van aanbod De Lijn en NMBS
  • ‘Vertrammen’ van het aanbod rond de steden
  • Versneld aanleggen van de ontbrekende lijnen uit de 'Mobiliteitsvisie 2020' van De Lijn (in samenwerking met de vervoerregio’s)