02 okt 2018

Parkenplan 2.0: verder naar een park nabij elke Mechelaar

Eén van de meeste in het oog springende programmapunten van Vld-Groen-M+ 6 jaar geleden was ongetwijfeld het Parkenplan. Met dit plan wilde de stadslijst een reeks nieuwe parken creëren, zodat elke Mechelaar een buurtpark heeft. Zeker in de dichtbevolkte wijken, waar weinig gezinnen een tuin hebben, is dit belangrijk.

Het plan werd een onderdeel van het coalitieakkoord en de resultaten mogen bijna 6 jaar later zeker gezien worden: maar liefst 6 nieuwe parken werden tot nu toe geopend in de stad (Park Hoveniersstraat, Sinte-Mettetuin, Rik Wouterstuin, Park Kalverenstraat, Capusteenpark, Pennepoelpark). Daarnaast zit ook de aanleg van het park aan de Speecqvest en de omvorming van de tuin van het Aartsbisschoppelijk Paleis tot Kardinaaltuin in de laatste fase. Afgelopen zaterdag werd het laatste park van deze legislatuur geopend: de eerste fase van het Tinelpark aan de site van de nieuwe bibliotheek werd dan officieel in gebruik genomen.

“Het belang van de nieuwe parken kan nauwelijks overschat worden en dan bedoel ik zeker niet enkel als ontspanningsplek”, zegt Marina De Bie, schepen van Natuur –en Groenontwikkeling en 5e plaats op de stadslijst. “Ze zijn telkens ingebed in de wijk en afgestemd bij de buurtbewoners en zijn daardoor belangrijk voor de buurtcohesie, bv. door aan samentuinen te doen. In de nieuwe legislatuur willen we ook inzetten op het vergroenen van de openbare ruimte door het vergroenen van straten, door elk jaar minsten 300 grote bomen aan te planten en geen twee maar drie nieuwe bomen aan te planten voor elke boom die verdwijnt.”

“De inspanningen van de afgelopen jaren waren groot, maar ik ben zeer tevreden met het resultaat”, aldus burgemeester en lijsttrekker Bart Somers. “Zoals dat op alle vlakken zo is, is ook hier het werk niet af. Om de groei van de stad op te vangen wordt er vooral aan de verdichting van bestaand woongebied gewerkt. Door extra parken te creëren zorgen we er voor dat de stad aangenaam blijft en dat elke Mechelaar zich in de buurt kan ontspannen.”

“Verdichting moet voor ons altijd gepaard gaan met het ontpitten van binnengebieden en het weghalen van verharding waar dat kan”, vult lijstduwer Kristof Calvo aan. “In dit plan willen we dit doen voor het Leliepark, waar nu het Zwembad Geerdegemvaart staat, voor het Colomapark en het Park Brusselstesteenweg in het kader van Mechelen in Beweging, maar ook bijvoorbeeld voor het vergroenen van het Berthoudersplein en de Centjesmuur. Ook in de bestaande straten willen we beton vervangen door groen: op plaatsen waar er een draagvlak bij de bewoners is, maken we van een straat een groene straattuin met een ‘karrespoor’ als minimale verharding. Op dit moment wordt in de Korte Veluwestraat aan een proefproject hiervoor gewerkt.”

Greet Geypen, schepen van Stadsvernieuwing en Jeugd en 3e plaats op de lijst, beaamt dit: “Bij nieuwe woonontwikkelingen hebben we de ambitie telkens ook openbare groene ruimte te creëren.  Bij het Tinelpark is dat nu al duidelijk het geval en ook de heraanleg van het Oud Oefenplein past in die filosofie. In de volgende legislatuur willen we hetzelfde doen voor de sites Verbeemen en Comet, maar ook bij de herbestemming van de site van brandweer in de Dageraadstraat of de oude Carrefour in Mechelen-Noord. Mechelen wil ook de komende jaren dé Kinderstad bij uitstek blijven en dan zijn al die buurtparkjes ook voor spelende een grote meerwaarde.”

In totaal willen we de volgende jaren daarom nog eens 16 nieuwe of uitbreidingen van bestaande parken creëren. We creëren ze op de allereerste plaats in dichtbevolkte stadswijken. Deze parken en stadstuinen zijn groene longen in onze stad, ze bieden ontspannings- en speelruimte, dragen bij in de strijd tegen de klimaatopwarming en zuiveren onze lucht.

Het gaat om:

 • Brandweerpark (tussen Dageraadstraat en Battelsesteenweg), wijk Battel
 • Cometpark (tussen Vaart en Koningin Astridlaan), wijk Centrum
 • Park Ouden Dok (achter zwembad tussen Dijle en Afleidingsdijle), wijk Centrum
 • Berthouderspark (Berthoudersplein), wijk Centrum
 • Begijnhofpark (voor en achter Centjesmuur), wijk Centrum
 • Colomapark (waar nu de Colomastraat is), wijk Tervuursesteenweg
 • Leliepark (waar nu zwembad Leliestraat staat), wijk Tervuursesteenweg
 • Lakenmakerspark (site Crabeels), wijk Nekkerspoel
 • Verbeemenpark (Oude Sint-Gommarusstraat), wijk Nekkerspoel
 • Nekkerspoelpark (tussen Nekkerspoel-, Kalveren- en Paardenkerkhofstraat), wijk Nekkerpoel
 • Vrouwvlietpark (tussen Vrouwvliet, Grote en Kleine Nieuwedijkstraat), wijk Nekkerspoel
 • Carrefourpark (bij ontwikkeling site Carrefour Noord), wijk Noord
 • Pennepoelpark verdubbelen (bij vernieuwing Neerheide), wijk Noord
 • Park Zemstbaan (tussen Zemstbaan en Brusselsesteenweg), wijk Zuid
 • Park Vandewalle (tussen Brusselsestwg, Dijkstraat en St-Jan Berchmansstraat), wijk Zuid
 • Park Brusselsesteenweg (Brusselsestwg van Passade tot brug Postzegellaan), wijk Zuid
 • Dorpshuistuin (plein achter dorpshuis Muizen), dorp Muizen