Marina De Bie

Schepen

  

Terug naar overzicht

 

Marina De Bie is geboren op 29 september 1961 en groeide op in Duffel. Al op haar vijftiende was ze actief als jeugdleidster in meerdere Mechelse wijkwerkingen, zoals in de speelclub van de wijk Klein Begijnhof-Heembeemd of in het jeugdhuis Rzoezi, nu ROJM. In 1983 verhuisde ze definitief naar Mechelen. Momenteel woont Marina op een appartement aan de rand van het stadscentrum. Ze heeft twee volwassen dochters, Hannelien en Marte, en een kat, Turca.

In de zomer is de kans groot dat je Marina tegenkomt op het terras van de Ronda. Geen enkele plek in Mechelen kan volgens haar tippen aan de gezellige drukte van de Vismarkt. Je zou uiteten gaan een hobby kunnen noemen, maar voor Marina is het letterlijk dagelijkse kost. Elke horeca-uitbater in Mechelen kent Marina en Marina kent elke menukaart. Iemand tips nodig?

We’re Malinwa

Boeken lezen doet Marina graag en veel. Van ‘De zeven zussen’ of ‘Woesten’ kan ze tijdens de zomer heerlijk ontspannen. In de winter mag een boek wat leerrijker zijn, zoals ‘Het huis aan het meer’ of ‘De Bourgondiërs’. Deze rustgevende hobby staat echter in schril contrast met haar andere grote passie: supporteren voor KV Mechelen. Marina moet een van de grootste Malinwa-supporters zijn. Ze zal zich dan ook niet inhouden om wekelijks in het stadion alle liedjes luidkeels mee te brullen.

Het grootste deel van haar carrière was Marina actief in het volwassenenonderwijs, meer bepaald in het tweedekansonderwijs in Mechelen. Maar al die tijd was ze ook achter de schermen al met politiek bezig. In 2008 werd Marina onverwachts schepen, toen partijgenoot Jowan Lamon een stap opzij moest zetten wegens ziekte. De bevoegdheid leefmilieu wordt sindsdien in één adem gelinkt aan Marina. Maar ook op heel wat andere domeinen, zoals mobiliteit en klimaat, heeft ze de voorbije jaren bakens verzet.

Marina is betrouwbaar, een dossierbijter en ook wel een levensverbeteraar. Daarom doet ze ook zo graag aan politiek. “Onze stad ondergaat een indrukwekkende metamorfose. Het Mechelen van de toekomst creëren we vandaag. En het is mijn overtuiging dat de 21e eeuw groen zal zijn, ook in Mechelen. Daaraan wil ik als schepen elke dag werken, samen met jullie.”

Verantwoordelijkheden van Marina

 • Schepen van Klimaat en Milieu, Energie, Duurzaamheid, Mondiaal Beleid, Slimme Stad en Onderwijs
 • Lid Vast Bureau
 • Commissie openbare werken en openbaar groen
 • Commissie klimaat, milieu, energie, duurzaamheid, mondiaal beleid, slimme Stad en onderwijs
 • Commissie financiën, patrimonium, landbouw en dierenwelzijn
 • Commissie mobiliteit, dienstverlening, juridische zaken, senioren, personen met een beperking
 • Raad van bestuur IVAREM
 • Raad van bestuur Energiepunt
 • Raad van bestuur Mechelen Morgen
 • Raad van bestuur J@M
 • Algemene vergadering CBE Open School
 • Algemene vergadering O.O.M.
 • Partijbestuur Groen Mechelen​