Tom Kestens

Gemeenteraadslid

  • Gemeenteraadslid
  • OCMW-raadslid
  • Partijbestuur Groen Mechelen
  • Commissie openbare werken en openbaar groen
  • Voorzitter commissie stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening, economie, personeel
  • Commissie klimaat, milieu, energie, duurzaamheid, mondiaal beleid, slimme stad, onderwijs
  • Commissie cultuur, toerisme, sociale cohesie
  • Raad van bestuur IVAREM
  • Algemene vergadering Regionaal Landschap Rivierenland
  • Algemene vergadering VVV Mechelen

Contacteer Tom via tom.kestens@mechelen.be.