Patrick Princen

Eerste schepen

 • Schepen van Openbare Werken, Natuur- en Groenontwikkeling, Parken en Stadstuinen
 • Lid Vast Bureau
 • Partijbestuur Groen Mechelen
 • Commissie openbare werken en openbaar groen
 • Commissie klimaat, milieu, energie, duurzaamheid, mondiaal beleid, slimme stad, onderwijs
 • Commissie financiën, patrimonium, landbouw, dierenwelzijn
 • Commissie mobiliteit, dienstverlening, juridische zaken, senioren, personen met een beperking
 • Lid politieraad
 • Raad van bestuur Igemo
 • Raad van bestuur Regionaal Landschap Rivierenland
 • Raad van bestuur Vrije Woonst
 • Raad van bestuur Energiepunt
 • Raad van bestuur [email protected]

Contacteer Patrick via: [email protected]