Patrick Princen

Eerste schepen

 • Schepen van openbare werken, natuur- en groenontwikkeling, parken en stadstuinen, klimaat en milieu, energie, duurzaamheid
 • Partijbestuur Groen Mechelen
 • Commissie openbare werken, natuur- en groenontwikkeling, parken, stadstuinen, klimaat en milieu, energie, duurzaamheid
 • Commissie mobiliteit, burgerzaken, dienstverlening en dierenwelzijn
 • Commissie sociale cohesie, onderwijs, slimme stad, mondiaal beleid, participatie, communicatie, senioren, toegankelijkheid
 • Commissie financiën, gebouwen, eigendommen, monumenten, landbouw en juridische zaken
 • Lid politieraad
 • Voorzitter raad van bestuur en directiecomité AGB Energiepunt Mechelen
 • Plaatselijk auditcomité Audio
 • Adviescomité Pidpa
 • Raad van bestuur Igemo
 • Raad van bestuur De Vrije Woonst
 • Algemene vergadering Gemeentelijke Holding
 • Raad van bestuur Regionaal Landschap Rivierenland
 • Algemene vergadering Bosgroep Antwerpen-Zuid
 • Algemene vergadering Ecoso
 • Milieu- en klimaatraad
 • Stuurgroep Mechelen Stationsomgeving
 • Verkeerscommissie
 • Algemene vergadering Netebekken
 • Algemene vergadering Dijle-Zennebekken

Contacteer Patrick via: [email protected]