Marina De Bie

Gemeenteraadslid

  • Gemeenteraadslid
  • Partijbestuur Groen Mechelen​
  • Lid commissie openbare werken, natuur- en groenontwikkeling, parken, stadstuinen, klimaat en milieu, energie, duurzaamheid
  • Lid commissie stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en wonen, economie, ondernemen en werk, personeel
  • Lid commissie sociale cohesie, onderwijs, slimme stad, mondiaal beleid, participatie, communicatie, senioren, toegankelijkheid
  • Lid commissie financiën, gebouwen, eigendommen, monumenten, landbouw en juridische zaken
  • Raad van bestuur en lid directiecomité AGB Energiepunt Mechelen
  • Raad van bestuur Ivarem
  • Algemene vergadering en raad van bestuur LIGO - Centrum voor basiseducatie (CBE)

Contacteer Marina via [email protected] of kijk op www.marinadebie.be.

Thema's