Marina De Bie

Derde schepen

 • Schepen van Klimaat en Milieu, Energie, Duurzaamheid, Mondiaal Beleid, Slimme Stad en Onderwijs
 • Lid Vast Bureau
 • Partijbestuur Groen Mechelen​
 • Commissie openbare werken en openbaar groen
 • Commissie klimaat, milieu, energie, duurzaamheid, mondiaal beleid, slimme Stad en onderwijs
 • Commissie financiën, patrimonium, landbouw en dierenwelzijn
 • Commissie mobiliteit, dienstverlening, juridische zaken, senioren, personen met een beperking
 • Raad van bestuur IVAREM
 • Raad van bestuur Energiepunt
 • Raad van bestuur Mechelen Morgen
 • Raad van bestuur [email protected]
 • Algemene vergadering CBE Open School
 • Algemene vergadering O.O.M. 

Contacteer Marina via [email protected] of kijk op www.marinadebie.be.