Frie Niesten

Plaats 36

Frie is apotheker op rust en tevens OCMW-raadslid. Hij is ook voorzitter van het wijkgezondheidscentrum Wel&Wee. Frie is de oudste kandidaat op de lijst.

  • Leeftijd: 67
  • Beroep: Apotheker op rust, OCMW-raadslid
  • Adres: Brusselsesteenweg 50 - Zuid

Contacteer Frie via frie@voormechelen.be of volg hem op Facebook.