Gabriella De Francesco

Achtste schepen

 • Schepen van Sociale Zaken en Welzijn, Gezin, Kinderopvang, Armoedebestrijding, Diversiteit en Gelijke Kansen, Toegankelijkheid
 • Lid Vast Bureau
 • Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
 • Partijbestuur Groen Mechelen
 • Commissie algemene zaken, veiligheid, communicatie en participatie
 • Commissie jeugd, sport, preventie
 • Commissie mobiliteit, dienstverlening, juridische zaken, senioren, personen met een beperking
 • Commissie sociale zaken, welzijn, gezin, armoedebestrijding, diversiteit
 • Algemene vergadering Mechelen Morgen
 • Raad van bestuur Woonpunt Mechelen
 • Raad van bestuur [email protected]
 • Raad van bestuur Sociaal Verhuurkantoor
 • Raad van bestuur LOGO
 • Algemene vergadering Dodoens
 • Ondervoorzitter Zorgbedrijf Rivierenland

Contacteer Gabriella via [email protected].