Björn Siffer

Vijfde schepen

 • Schepen van Cultuur, Toerisme en Sociale Cohesie
 • Lid Vast Bureau
 • Partijbestuur Groen Mechelen
 • Commissie financiën, patrimonium, landbouw en dierenwelzijn
 • Commissie cultuur, toerisme, sociale cohesie
 • Commissie mobiliteit, dienstverlening, juridische zaken, senioren, personen met een beperking
 • Commissie sociale zaken, welzijn, gezin, armoedebestrijding, diversiteit
 • Raad van bestuur AGB SAM
 • Raad van bestuur AGB MAC
 • Raad van bestuur Mechelen Morgen
 • Raad van bestuur Brouwgebouw Lamot
 • Algemene vergadering Toerisme Scheldeland
 • Algemene vergadering VVV Mechelen
 • Raad van bestuur Toerisme Rupelstreek
 • Raad van bestuur Torens aan de Dijle
 • Algemene vergadering Mechelen Feest
 • Algemene vergadering Speelgoedmuseum

​Contacteer Björn via [email protected]